Začasni uvoz avtomobila

Ali lahko slovenski državljan v Sloveniji vozi avtomobil registriran v tretjih državah?

Iz vidika carinske zakonodaje se šteje avtomobil, registriran v tretji državi, za blago z neunijskim carinskim statusom.

V primeru vnosa oziroma začasnega uvoza takega avtomobila na območje Republike Slovenije, se lahko zanj odobri postopek začasnega uvoza s popolno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

  • vozilo je registrirano zunaj carinskega območja EU na ime osebe s sedežem zunaj tega območja in
  • vozilo uporablja oseba s sedežem zunaj carinskega območja EU. Če gre za fizično osebo, se šteje za sedež osebe njegovo običajno prebivališče. To je kraj, kjer oseba dejansko prebiva najmanj 185 dni v koledarskem letu zaradi osebnih ali poslovnih vezi.

Če gornji pogoji niso izpolnjeni lahko oseba zahteva za avtomobil postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo plačila dajatev, in sicer za čas, ko se bo avtomobil uporabljal na ozemlju Slovenije.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH