Vračilo DDV v potniškem prometu

Kupec, ki v Uniji nima stalnega ali običajnega prebivališča, in iznese iz Unije blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirane zunaj davčnega območja Unije, ima pravico do povračila davka na dodano vrednost, plačanega za izneseno blago. Stalno ali običajno prebivališče pomeni kraj, ki je kot tak naveden v potnem listu, osebni izkaznici ali drugem identifikacijskem dokumentu, veljavnem v Sloveniji.

Pogoji za vračilo DDV

  • vrednost kupljenega blaga z vključenim davkom na dodano vrednost na enem računu, izdanemu istemu kupcu pri istem prodajalcu, je višja od 50 EUR
  • mejnemu carinskemu organu sta bila predložena blago in obrazec zahtevka za vračilo davka na dodano vrednost, ki ga je za kupljeno blago izpolnil in izdal prodajalec. Zahtevku morajo biti priloženi izvirniki računov (izvirnik zahtevka za vračilo davka na dodano vrednost in izvirnike priloženih računov carinski organ po pregledu overi in vpiše datum iznosa blaga iz Unije
  • kupec je iznesel blago iz Unije pred iztekom tretjega meseca po mesecu nakupa

Če je bilo kupljeno blago že uporabljeno v Uniji, carinski organ lahko zavrne potrditev zahtevka za vračilo davka na dodano vrednost. Pravice do vračila davka na dodano vrednost ni mogoče uveljaviti za trošarinske izdelke: mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH