Vnos rastlin in rastlinskih proizvodov

Ob prihodu iz tretjih držav je uvoz rastlin, semen, plodov ali cvetja, zaradi možnosti vnosa virusnih, bakterijskih ali glivičnih bolezni ali pa rastlinskih škodljivcev, ki se v našem okolju lahko namnožijo in povzročajo gospodarsko škodo v pridelavi in v naravi, omejen na majhne količine ali dovoljen s pregledom fitosanitarnega inšpektorja ali pa prepovedan.

Podrobnosti o uvozu in več informacij lahko pridobite pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki je pristojni organ za to področje.

Dovoljene količine rastlin za osebno uporabo

Za uvoz majhnih količin rastlin in rastlinskih proizvodov, ki izvirajo iz evropskih držav in jih v Slovenijo vnašajo fizične, fitosanitarno spričevalo in pregled fitosanitarnih inšpektorjev nista potrebna.

Za majhne količine se štejejo:

 • sadje in surove vrtnine (z izjemo krompirja): skupaj 5 kg
 • rezano cvetje in deli rastlin, povezani v šopek ali venec: 1 šopek ali venec
 • seme (z izjemo semenskega krompirja) v izvirnem pakiranju, ki ni namenjeno prodaji: skupaj 0,5 kg
 • okrasne čebulice in gomolji: skupaj 5 kg
 • novoletne jelke brez korenin: 1 kos
 • sobne rastline, lončnice (z izjemo bonsajev): skupaj 3 rastline
 • balkonske rastline, neolesenele okrasne grmovnice: skupaj 10 rastlin.

Pri rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih nadzorovanih predmetih, katerih vnos v EU je v skladu s fitosanitarnimi predpisi prepovedan, se olajšave za majhne količine ne upoštevajo.

Postopek uvoza dovoljenih rastlin in rastlinskih proizvodov za osebno uporabo

Uvoz rastlin, njihovih delov in drugih proizvodov, ki ne spadajo v majhne količine ali pa njihov uvoz ni prepovedan, je treba na prvem vstopnem mestu v Unijo prijaviti na pregled fitosanitarnemu inšpektorju in priložiti fitosanitarno spričevalo fitosanitarnih organov države porekla. V Sloveniji je dovoljen uvoz takšnih pošiljk samo v Luki Koper, letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in carinski pošti Ljubljana (internetni nakupi).  Vlogo za pregled pošiljke je potrebno oddati pri pristojni enoti Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kaj je prepovedano?

Za zasebno rabo v in iz Evropske unije ni dovoljeno prenašati niti v majhnih količinah:

 • krompirja (tako jedilnega kot semenskega) kot tudi ne
 • krompirju botanično sorodnih rastlin, ki tvorijo pritlike ali gomolje
 • sadik trte (Vitis)
 • sadik agrumov
 • bonsajev ter
 • sadik trav (razen nekaterih okrasnih)

Iz ZDA, Kanade, Kitajske in drugih neevropskih držav pa ni dovoljeno vnašati zlasti:

 • rastlin s koreninsko grudo (zemljo)
 • sadik iglavcev, kostanja, hrasta, jablan, kutin, hrušk, češenj, sliv in drugih koščičarjev ter
 • sadik vrtnic

Ali ste vedeli?

Vnos določenih rastlin in njihov delov je lahko omejen tudi zaradi drugih tveganj, kot npr. rastlinske vrste, ki so zavarovane zaradi njihove ogroženosti, tujerodne invazivne vrste.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH