Vnos ponaredkov

Intelektualna lastnina

Intelektualna lastnina obsega pravice, ki izhajajo iz intelektualne aktivnosti na industrijskem, znanstvenem, literarnem in umetniškem področju. Za varstvo teh pravic obstajata predvsem dva razloga. Prvi opredeljuje moralne in ekonomske pravice avtorja nad njegovo stvaritvijo ter pravice javnosti do dostopa do teh stvaritev, drugi pa je promocija ustvarjalnosti, razširjanja in uporabe rezultatov teh stvaritev ter spodbujanje poštene trgovine, ki bo prispevala k gospodarskemu in socialnemu razvoju.

Največkrat so ponarejeni izdelki modne industrije in tekstila, čedalje pogosteje pa tudi vsakodnevno potrošno blago, od baterij, polnilcev, kozmetičnih izdelkov, izdelkov za osebno nego, elektronskih in gospodinjskih pripomočkov, igrač do hrane in pesticidov ter zdravil. Najpomembnejši kanal za razpečevanje ponarejenega blaga je internet.

Ukrepi carinskega organa

Finančna uprava RS opravlja nadzor nad blagom, ki prihaja na carinsko območje Republike Slovenije iz tretjih držav. Če carinski organ pri pregledu blaga sumi, da blago krši določeno pravico intelektualne lastnine (npr. blagovno znamko), lahko tako blago zadrži in o tem  obvesti uvoznika in imetnika pravic, npr. nosilca blagovne znamke, modela. Nadaljnji postopek je odvisen od prejemnika blaga. Če se ta strinja z uničenjem blaga (ker gre za ponaredke), se le-to uniči pod carinskim nadzorom, sicer pa mora imetnik pravice pred sodiščem dokazati, da so bile njegove pravice kršene.

Blago, za katero se ugotovi, da so z njim kršene pravice intelektualne lastnine, se praviloma uniči.

Ali ste vedeli?

Nizka cena, neobičajne poti blaga ali internetne strani z več blagovnimi znamkami so lahko znak, da blago ni originalno.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH