Vnos orožja in streliva

Orožje

Država poskuša preprečiti negativne posledice posesti orožja s tem, da ga razvršča na prepovedano orožje, ki ga ne smete nabavljati in imeti v posesti, in dovoljeno orožje, ki ga lahko nabavljate pod posebnimi pogoji.

Orožje je predmet, ki je izdelan ali prilagojen tako, da lahko pod pritiskom zraka, smodnikovih ali drugih plinov oz. drugega potisnega sredstva izstreljuje krogle, šibre ali druge izstrelke oz. razpršuje pline, tekočino ali drugo substanco.

Med orožje sodijo tudi drugi predmeti, ki so po svojem bistvu namenjeni temu, da z neposrednim učinkovanjem preprečijo ali zmanjšajo napad ali nevarnost oziroma so namenjeni lovu in športnemu streljanju.

Strelivo

Za orožje se štejejo tudi strelivo, deli streliva in deli orožja, če ni z zakonom drugače določeno. Strelivo s prebojnim učinkom je namenjeno vojaški uporabi: izstrelek je praviloma oplaščen in ima trdo prebojno jedro. Strelivo z eksplozivnim učinkom je namenjeno vojaški uporabi; izstrelek vsebuje polnitev, ki ob udarcu eksplodira. Strelivo z zažigalnim učinkom je namenjeno vojaški uporabi;  izstrelek vsebuje kemično zmes, ki se vname pri dotiku z zrakom ali ob udarcu. Strelivo z ekspanzijskim učinkom ima delno oplaščene krogle ali krogle z votlim vrhom.

Vojaško orožje in oprema

Vojaško orožje in oprema (orožje, orožni sistemi, strelivo, vojaški eksplozivi, oprema) sta končni proizvod vojaškega značaja in namena, posebej oblikovana, razvita in proizvedena izključno za vojaško bojevanje. Splošno nista v uporabi za civilne namene ali pa se v isti obliki ne moreta uporabljati za civilne namene.

Uvoz, izvoz ali tranzit orožja, streliva in eksplozivov je mogoč na podlagi dovoljenj, ki jih izdaja Ministrstvo za notranje zadeve. Za vojaško orožje izdaja dovoljenja Ministrstvo za obrambo.

Ali ste vedeli?

Za prenos orožja iz Slovenije v države, ki niso članice Evropske unije, velja poseben režim. Čez državno mejo lahko prenašate samo orožje in strelivo tiste vrste, ki se sme nabavljati in imeti v posesti v Sloveniji. Prenos orožja prek državne meje je možen le na podlagi veljavne orožne listine (orožni list, dovoljenje za posest itd.). Za prenos zračnega orožja, lokov samostrelov itd. ni treba imeti posebnega dovoljenja.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH