Vnos eksploziva in pirotehničnih izdelkov

Eksplozivi

Eksplozivi so trdne ali tekoče eksplozivne snovi ali zmesi in eksplozivni predmeti, ki vsebujejo eno ali več eksplozivnih snovi, ki pri kemični reakciji sproščajo pline, katerih pritisk in hitrosti so takšni, da lahko uničijo okolico. Eksplozivi so tudi pirotehnične snovi ali zmesi, pri katerih nastajajo toplota, svetloba, zvok, plin, megla ali dim ali njihove kombinacije, ki so posledica neeksplozivnih, samodejnih in eksotermnih kemičnih reakcij.

Eksplozive za civilni trg delimo na gospodarska razstreliva, detonacijske in počasi goreče vžigalne vrvice ter detonacijske cevke, detonatorje in zakasnilce, smodnike in raketna goriva.

Pirotehnični izdelek

Pirotehnični izdelek je vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijo takih učinkov, ki so posledica eksotermnih kemičnih reakcij. Pirotehnični izdelki se uvrščajo med ognjemetne izdelke, pirotehnične izdelke za odrska prizorišča in druge pirotehnične izdelke. Pirotehnični izdelki ne smejo vsebovati vojaških ali gospodarskih razstreliv, razen črnega smodnika in bliskovnih zmesi.

V Sloveniji je prepovedana prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorij 2 in 3, katerih glavni učinek je pok.

Ali ste vedeli?

Zaradi nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov za osebe, ki niso strokovno usposobljene, je njihov nakup pogojen z določeno starostjo. Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ni dovolj stara za nakup določenega pirotehničnega izdelka, zahtevati, da dokaže svojo starost z javno listino.

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena samo v času od 26. decembra do 2 . januarja.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH