Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Uveljavljanje vračila DMV za velike družine

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

 

Velika družina je družina z najmanj tremi otroki, pri čemer nihče od njih ni dopolnil 18 let.

Kdaj lahko uveljavljam oprostitev DMV?

Roditelji v velikih družinah lahko vsaka tri leta z oprostitvijo plačila DMV kupijo osebno vozilo ali kombinirano vozilo z najmanj petimi sedeži. Oprostitev plačila DMV lahko uveljavljajo ob izpolnjevanju pogojev, in sicer ko je bilo (novo ali rabljeno) vozilo v Sloveniji registrirano prvič. V primeru uvoza se oprostitev lahko uveljavi neposredno ob vložitvi napovedi ali uvozne deklaracije ali naknadno s povračilom plačanega davka.

Kako uveljavljam oprostitev DMV?

Oprostitev se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri davčnem organu, če je bilo vozilo kupljeno pri prodajalcu na ozemlju Slovenije.

V primeru pridobitve vozila, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev in je bilo pridobljeno od prodajalca iz druge države članice EU, pa je mogoče uveljavljati oprostitev neposredno ob predložitvi napovedi. Če se oprostitev ne uveljavlja neposredno, se lahko v treh mesecih od nakupa vloži pri davčnem organu zahtevek za vračilo.

Ob uvozu iz tretjih držav (Švica, ZDA itd.) se uveljavlja oprostitev DMV z vložitvijo uvozne carinske deklaracije, v kateri se sklicuje na oprostitev DMV ter priloži dokazilo o skupnem gospodinjstvu. Če se oprostitev ob uvozu ne uveljavlja, se lahko v treh mesecih pri davčnem organu vloži zahtevek DMV-V za vračilo plačanega DMV.

Obrazec

Za uveljavljanje oprostitve oziroma vračila DMV-V ni predpisanega obrazca, zadošča torej vloga, ki jo upravičenci pripravijo sami. Vlogi za oprostitev oziroma vračilo je treba poleg izvirnika računa priložiti potrdilo o skupnem gospodinjstvu, ki ga izda pristojni organ za notranje zadeve.

Primer izpolnjene vloge

Vloga za vračilo DMV

Kaj, če vozilo prodam prej kot v 3 letih?

Če upravičenci do oprostitve plačila DMV vozilo prodajo ali kako drugače odtujijo prej kot v treh letih, morajo plačati razliko do polnega zneska davka in pripadajoče zamudne obresti.