Uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev za podedovane predmete, ki se nahajajo v tretji državi

Osebna lastnina, ki jo z dedovanjem pridobijo fizične osebe z običajnim prebivališčem na carinskem območju EU, se lahko uvozi brez plačila uvoznih dajatev. Osebna lastnina je vsa lastnina, ki je del zapuščine.

Oprostitev za podedovano osebno lastnino lahko uveljavljajo fizične osebe in pravne osebe, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in so registrirane na carinskem območju EU.

Za uveljavljanje oprostitve mora upravičenec vložiti carinsko deklaracijo, ki ji priloži naslednje listine:

  • akt pristojnega organa v Sloveniji ali tretji državi o dedovanju predmetov, ki jih uvaža;
  • smrtovnico, če se oprostitev uveljavlja samo za rabljene predmete, osebno garderobo zapustnika in druge njegove predmete za osebno rabo.

Oprostitev se odobri le za osebno lastnino, ki je sproščena v prost promet najkasneje v 2 letih od datuma, ko zadevna oseba postane upravičena do lastnine (dokončna ureditev dedovanja). Osebna lastnina se lahko v navedenem roku uvozi v več ločenih pošiljkah.

Oprostitev se ne odobri za:

  • alkoholne izdelke;
  • tobak in tobačne izdelke;
  • komercialna prevozna sredstva;
  • predmete za uporabo v obrti ali poklicu, razen prenosne opreme za obrt ali svobodne poklice, ki jih je zapustnik uporabljal za opravljanje obrti ali poklica;
  • zaloge surovin in končnih proizvodov ter polizdelkov;
  • živino in zaloge kmetijskih proizvodov, ki presegajo količine, primerne za običajne družinske potrebe.
NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH