Rudarim virtualne valute

Katere kriptovalute poznamo?

Obstaja že več kot 1.000 različnih kriptovalut, primeroma navajamo Bitcoin, Ether, Ripple, EOS, LieteCoin, Stellar, Iota, Tron, …

Dohodek dosežen z rudarjenjem kriptovalut

Dohodek, ki ga doseže fizična oseba pri kreiranju oziroma rudarjenju kriptovalut, je obdavčen v skladu z ZDoh-2.

Pri tem se lahko dosežen dohodek obdavči kot:

  1. drugi dohodek pa ZDoh-2 pod pogojem, da ga fizična oseba ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti (v okviru pod točko 2). Višina dohodka se v evrih določi upoštevaje vrednost virtualne valute v evrih v času, ko je dohodek prejet. Davčna osnova je v obravnavanem primeru dosežen dohodek, od katerega se akontacija dohodnine izračuna in plača po stopnji 25 % od davčne osnove. Stroškov električne energije, nakupa opreme, izobraževanja in drugih stroškov se ne upošteva pri znižanju davčne osnove. Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

    Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

  2. dohodek iz dejavnosti po ZDoh-2. Za fizično osebo, ki dosega dohodek rudarjenja v okviru opravljanja dejavnosti, se davčna osnova od dohodka iz dejavnosti ugotavlja na enega izmed naslednjih načinov:
    • z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov ali
    • z upoštevanjem normiranih odhodkov.

    Več o obdavčitvi dejavnosti je objavljeno v Brošuri o dohodku iz dejavnosti.

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, je tudi zavezanec za plačilo prispevkov za socialno varnost. Več o tem je pojasnjeno na spletni strani FURS v podrobnejšem opisu za primer samozaposlene osebe in osebe, ki opravlja dejavnost kot postranski poklic.

Ali ste vedeli?

V povezavi z dejavnostjo rudarjenja lahko obstajajo poslovni modeli, na podlagi katerega posamezniki posojajo svojo računalniško moč za rudarjenje dejanskim rudarjem. Pri tem gre lahko za neposredno posojanje ali posojanje preko posrednikov, ki jo posredujejo končnim uporabnikom v procesu rudarjenja (rudarjem). V takem primeru z vidika posameznika, ki posoja svojo računalniško moč, ne gre za dohodek, dosežen z rudarjenjem. Tovrstni dohodek se v skladu z ZDoh-2 obravnava kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem ali pa kot dohodek iz dejavnosti, če ga dosega fizična oseba v okviru organiziranega podjetja oziroma organizirane dejavnosti. Več glede davčne obravnave dohodka iz oddajanja premoženja v najem po III. 5.1 poglavju ZDoh-2 je pojasnjeno v podrobnejšem opisu z naslovom Dohodek iz oddajanja premoženja v najem.

V povezavi s primeri rudarjenja oziroma potrjevanja transakcij (v nadaljnjem besedilu: rudarjenje) kot tudi v primeru trgovanja z virtualnimi valutami izpostavljamo, da za opredelitev narave dohodka ni relevantna starost posameznika, saj se dohodek za namene obdavčitve obravnava po vsebini in ne glede na starost posameznika, ki rudari.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH