Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Prodaja zemljišča za gradnjo stavb

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

 

Z davkom na dobiček zaradi spremembe namembno­sti zemljišč se obdavči dobiček od prodaje zemljišč, ki se ob odsvojitvi štejejo za zemljišča za gradnjo stavb. Pri ugotavljanju davčne obveznosti se upoštevajo prodaje zemljišč od 31. 5. 2012 dalje, ne glede na to, kdaj je bilo zemljišče pridobljeno ali kdaj je prišlo do spremembe namembnosti.

K vložitvi napovedi za odmero davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč so torej zavezani le tisti zavezanci, ki so prodali zemljišče za gradnjo stavb in je v času njihovega lastništva prišlo do spremembe namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb s pogojem, da je od spremembe namembnosti do prodaje zemljišča minilo manj kot 10 let.

Davčni zavezanec

Zavezanec za davek na dobiček zaradi spremem­be namembnosti zemljišč je prodajalec zemljišča.

Davčna osnova

Davčna osnova je razlika med vrednostjo zemljišča ob odsvojitvi, zmanjšano za stroške odsvojitve, in vrednostjo zemljišča ob pridobitvi, povečano za stroške pridobitve.

V primeru, če iz listine o odsvojitvi razvidna vrednost zemljišča ne ustreza vrednosti zemljišča, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času odsvojitve, se za vrednost zemljišča ob odsvojitvi šteje primerljiva tržna cena zemljišča ob odsvojitvi.

Davčna stopnja

Davčne stopnje za davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišča znašajo:

  • 25 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo manj kot eno leto,
  • 15 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo eno do manj kot tri leta, in
  • 5 %, če je od spremembe namembnosti v zemljišče za gradnjo stavb do prodaje minilo od treh let do vključno deset let.

Napoved in odmera davka

Napoved za odmero davka na dobiček zaradi spre­membe namembnosti zemljišč mora zavezanec predložiti na obrazcu za napoved za odmero dohodnine od dobička iz ka­pitala v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti. Davčna obveznost nastane z dnem sklenitve pogodbe o prodaji.

Obrazcu mora priložiti dokazilo občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb, iz katerega mora biti razviden datum spremembe namembnosti.

Davčni organ izda odločbo o odmeri davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč v roku 30 dni od dneva vložitve napovedi zavezanca. Zavezanec mora plačati davek v 30 dneh od vročitve odmerne odločbe.

Davek na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč se plača na prehodni davčni podračun – proračun države SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ-77003.

Ali ste vedeli?

Prodaje zemljišč po 1. 4. 2020 ne bodo več obdavčene z davkom na dobiček zaradi spremembe namembno­sti zemljišč.