POMEMBNO OBVESTILO Nakazilo pomoči za izvedbo antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2.

Uvoz avtomobila iz tretjih držav

Pri uvozu novih ali rabljenih osebnih vozil iz tretje države (ni članica EU) je potrebno  plačati 10 % carino. Ta je trenutno enotna, ne glede na to, ali se uvaža vozilo z bencinskim ali dizelskim motorjem, in ne glede na prostornino motorja. V osnovo za carinsko vrednost se vključi nabavna vrednost vozila in vsi drugi posredni stroški, ki nastanejo zunaj carinskega območja EU in so vezani na ta uvoz.

Pri uvozu osebnih vozil se plača tudi davek na motorna vozila (DMV). Osnova za izračun DMV pri uvozu je enaka carinski vrednosti, ki se ji prišteje znesek carine. Stopnje davka na motorna vozila so določene v 6. členu Zakona o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št.  9/2010, v nadaljevanju ZDMV).

Stopnja davka za motorna vozila, uvrščena pod tarifne oznake 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80 in 8703 90, razen za trikolesa, štirikolesa in bivalna vozila (iz teh tarifnih oznak), je odvisna od izpusta CO2 pri kombinirani vožnji (v nadaljnjem besedilu: izpust CO2) in vrste goriva, ki se uporablja za pogon in znaša:

Izpust CO2 (g/km)

Stopnja DMV
(%) od davčne osnove glede na vrsto goriva

bencin, utekočinjen naftni plindizel
od 0 do vključno 1100,51
nad 110 do vključno 12012
nad 120 do vključno 1301,53
nad 130 do vključno 15036
nad 150 do vključno 170611
nad 170 do vključno 190915
nad 190 do vključno 2101318
nad 210 do vključno 2301822
nad 230 do vključno 2502326
nad 2502831

 

Stopnje iz četrtega odstavka 6. člena ZDMV oz. 14. člena ZDMV so drugačne v naslednjih primerih:

  • motorno vozilo z najmanj 8 sedeži (nižje za 30 %);
  • motorna vozila s stopnjo izpusta nižjo od Euro 3 (višje za 10 odstotnih točk);
  • motorno vozila s stopnjo izpusta Euro 3 (višje za 5 odstotnih točk);
  • motorna vozila s stopnjo izpusta Euro 4 (višje za 2 odstotni točki);
  • motorna vozila s pogonom na dizelsko gorivo in s stopnjo izpusta Euro 6 (upošteva se lestvica za bencinsko gorivo);
  • motorna vozila s pogonom na dizelsko gorivo z izpustom trdih delcev nad 0,005 g/km (višje za 5 odstotnih točk);
  • motorna vozila, ki nimajo podatka o izpustu CO2 (za vozila s pogonom na bencin se upošteva stopnja 28 %, za vozila s pogonom na dizelsko gorivo se upošteva stopnja 31 %).

Pri uvozu se v določenih primerih plača tudi dodatni DMV (DDMV).

Stopnja DDMV za motorna vozila pod tarifnimi oznakami 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33, 8703 40, 8703 50, 8703 60, 8703 70, 8703 80 in 8703 90, razen za trikolesa in štirikolesa, je odvisna od prostornine motorja.

Stopnje so določene v petem odstavku 6.aa člena ZDMV.

Prostornina motorja
(v cm3)

Stopnja DDMV
(%) od davčne osnove
oddo
 2.4990
2.5002.9998
3.0003.49910
3.5003.99913
4.000 16

 

Pri uvozu se plača tudi davek na dodano vrednost (DDV). Osnova za DDV je carinska vrednost blaga, h kateri se prišteje znesek carine, DMV in DDMV. Stopnja DDV je 22 %.

Pri uvozu avtomobila je treba k carinski deklaraciji priložiti račun in potrdilo o poreklu za primer, če se uveljavlja znižana stopnja glede na prej navedeno. Znižana stopnja se lahko uveljavlja pri uvozu blaga s poreklom iz tretjih držav, s katerimi je EU podpisala posebne sporazume. Trenutno so te stopnje, odvisno od države porekla, od 0 % do 6,5 %.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH