Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Uveljavljanje oprostitve uvoznih dajatev za podedovane predmete, ki se nahajajo v tretji državi

 

Osebna lastnina, ki jo z dedovanjem pridobijo fizične osebe z običajnim prebivališčem na carinskem območju EU, se lahko uvozi brez plačila uvoznih dajatev. Osebna lastnina je vsa lastnina, ki je del zapuščine.

Oprostitev za podedovano osebno lastnino lahko uveljavljajo fizične osebe in pravne osebe, ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in so registrirane na carinskem območju EU.

Za uveljavljanje oprostitve mora upravičenec vložiti carinsko deklaracijo, ki ji priloži naslednje listine:

  • akt pristojnega organa v Sloveniji ali tretji državi o dedovanju predmetov, ki jih uvaža;
  • smrtovnico, če se oprostitev uveljavlja samo za rabljene predmete, osebno garderobo zapustnika in druge njegove predmete za osebno rabo.

Oprostitev se odobri le za osebno lastnino, ki je sproščena v prost promet najkasneje v 2 letih od datuma, ko zadevna oseba postane upravičena do lastnine (dokončna ureditev dedovanja). Osebna lastnina se lahko v navedenem roku uvozi v več ločenih pošiljkah.

Oprostitev se ne odobri za:

  • alkoholne izdelke;
  • tobak in tobačne izdelke;
  • komercialna prevozna sredstva;
  • predmete za uporabo v obrti ali poklicu, razen prenosne opreme za obrt ali svobodne poklice, ki jih je zapustnik uporabljal za opravljanje obrti ali poklica;
  • zaloge surovin in končnih proizvodov ter polizdelkov;
  • živino in zaloge kmetijskih proizvodov, ki presegajo količine, primerne za običajne družinske potrebe.