Preverite, ali vam delodajalec plačuje prispevke

Obvezne prispevke za socialno varnost za svoje zaposlene obračunavajo in plačujejo delodajalci. Ti v obračunu davčnih odtegljajev izračunajo, odtegnejo in plačajo prispevke za socialno varnost, za katere je zavezanec delavec, kot tudi prispevke za katere je zavezanec delodajalec. Obračun davčnega odtegljaja (REK-1 obrazec) mora delodajalec najpozneje na dan izplačila dohodka predložiti davčnemu organu.

FURS lahko razkrije te podatke delavcu, ki želi izvedeti, ali njegov delodajalec zanj plačuje prispevke.

Kje in kako lahko oddam vlogo?

Razkritje podatkov o prispevkih za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevkih za zaposlovanje oziroma prispevkih za starševsko varstvo, ki jih je plačal oziroma jih je dolžan plačati vaš delodajalec ali druga oseba, lahko enostavno zahtevate preko sistema eDavki. Le to lahko enostavno zahtevate tudi preko mobilne aplikacije eDavki (Android, IOS). Če si boste na svoje mobilne telefone naložili brezplačno aplikacijo eDavki in vam delodajalec v preteklem mesecu ni obračunal in/ali plačal prispevkov za socialno varnost, pa boste o tem na svoj telefon dobili obvestilo. Razkritje navedenih podatkov lahko osebno ali po pošti na predpisanem obrazcu IREK-21, zahtevate na kateremkoli finančnem uradu, razen na Generalnem in Posebnem finančnem uradu.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH