Prejel sem dividende

Dividende predstavljajo izplačilo udeležbe v dobičku podjetja in druge dohodke, dosežene na podlagi lastniškega deleža.

Dividende izplačane v Sloveniji

V primeru, da dividende izplača plačnik davka (podjetje v Sloveniji), mora plačnik davka izračunati, odtegniti in plačati odtegljaj kot dohodnino po stopnji 25 % (27,5 % za leti  2020 in 2021 in prej po 25 %). Prejemnik dividend v tem primeru nima nobenih obveznosti. Dividend ne vključujemo v letno dohodninsko napoved (izjema je bilo odmerno leto 2022, ko se je lahko davčni zavezanec odločil, da se mu davčne osnove od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala) in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem vštevajo v letno davčno osnovo in je tem obvestil davčni organ).

Dividende izplačane v tujini

V primeru, da dividendo izplača oseba, ki ni plačnik davka (če se dividende prejema neposredno iz tujine), mora prejemnik dividende pri FURS napovedati sam v napovedi za odmero dohodnine od dividend, in sicer do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Na podlagi napovedi FURS najkasneje do 30. aprila izda odločbo s plačilnim nalogom, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od vročitve.

Dohodnina od dividend se plača na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-41009.

Kako oddam napoved?

Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Primer izpolnjenega obrazca

Napoved za odmero dohodnine od dividend

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH