POMEMBNO OBVESTILO Plačilo NUSZ za občino Novo mesto na nov račun.

POMEMBNO OBVESTILO Poenostavitve REK obrazcev.

POMEMBNO OBVESTILO Od 1. januarja 2022 obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki.

Prejel sem dividende

Dividende predstavljajo izplačilo udeležbe v dobičku podjetja in druge dohodke, dosežene na podlagi lastniškega deleža.

Dividende izplačane v Sloveniji

V primeru, da dividende izplača plačnik davka (podjetje v Sloveniji), mora plačnik davka izračunati, odtegniti in plačati odtegljaj kot dohodnino po stopnji 27,5 % (za leto 2019 in prej po 25 %). Dividend ne vključujemo v letno dohodninsko napoved. Prejemnik dividend v tem primeru nima nobenih obveznosti.

Dividende izplačane v tujini

V primeru, da dividendo izplača oseba, ki ni plačnik davka (če se dividende prejema neposredno iz tujine), mora prejemnik dividende pri FURS napovedati sam v napovedi za odmero dohodnine od dividend, in sicer do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. Na podlagi napovedi FURS najkasneje do 30. aprila izda odločbo s plačilnim nalogom, ki ga mora davčni zavezanec poravnati v 30 dneh od vročitve.

Dohodnina od dividend se plača na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-41009.

Kako oddam napoved?

Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Primer izpolnjenega obrazca

Napoved za odmero dohodnine od dividend

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH