Prejel sem darilo

Pri obdavčitvi daril, ki jih prejmejo fizične osebe, je ključnega pomena, kdo je darovalec in kdo prejemnik darila. Pomembno vlogo ima tudi vrednost darila. Prejemnik darila je lahko zavezanec za dohodnino ali pa za davek na dediščine in darila. Več o tem v dokumentu Davčna obravnava daril.

Če fizična oseba obdaruje drugo fizično osebo in je predmet darila premično premoženje, se takšno darilo obdavči le v višini nad 5.000 EUR, razen pri nepremičninah (darila, prejeta od istega darovalca v 12 mesecih, se seštevajo). Prejemniku darila, ki prejme le premičnine v vrednosti do 5.000 EUR, ni treba vložiti napovedi za odmero davka. Če prejemnik darila v dar prejme nepremičnine (ne glede na vrednost) ali premoženjske in druge stvarne pravice ali premičnine, ki presegajo vrednost 5.000 EUR, pa mora najpozneje v 15 dneh po prejemu darila, pri pristojnem finančnem uradu vložiti napoved za odmero davka od prejetega darila. Davčne stopnje se razlikujejo glede na dedni red. Več o tem lahko preberete v podrobnejših opisih.

Davčni organ izda odmerno odločbo v roku 30 dni od dneva vložitve napovedi zavezanca. Zavezanec mora plačati davek v 30 dneh od vročitve odmerne odločbe.

Odmerjen davek od prejetega darila se plača na prehodni davčni podračun občine.

Oprostitve davka na darila

Davka na prejeto darilo ne plača otrok, posvojenec, zakonec ali zunajzakonski partner darovalca, zet, snaha, pastorek in obdarjenec, ki z darovalcem živi v registrirani istospolni partnerski skupnosti. Oprostitev velja tudi za osebo, ki je prejela darilo, ki ima status kulturnega spomenika, ter za kmete, ki dobijo v dar kmetijsko zemljišče ali kmetijo. Zakonodaja pozna še nekatere druge oprostitve.

V omenjenih primerih oprostitve je treba napoved vseeno vložiti.

Ali ste vedeli?

Darilo velja za sprejeto ob podpisani darilni pogodbi, izročilni pogodbi, pogodbi o preužitku oziroma ob dejanskem sprejemu darila. Pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in pri darilnih pogodbah za primer smrti pa nastane davčna obveznost na dan smrti preživljanca oziroma na dan smrti darovalca.

Primer izpolnjenega obrazca

Napoved za odmero davka od prejetega darila

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH