POMEMBNO OBVESTILO Protikorona ukrepi - PKP5 (od 24. 10. 2020 dalje).

POMEMBNO OBVESTILO S Finančno upravo lahko poslujete na daljavo.

POMEMBNO OBVESTILO Finančna uprava na portalu eDavki menja strežniški certifikat!

Plačilo na obroke

Zavezanec lahko z vlogo zaprosi za obročno plačilo ali odlog plačila davka. V času obročnega plačila ali odloga plačila tečejo obresti po obrestni meri 2 % letno.

Za globe in druge prekrškovne obveznosti pride v poštev le obročno plačilo.

Na voljo so naslednje možnosti:

 • obročno plačilo ali odlog plačila davka zaradi ogroženosti preživljanja (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog),
  Vlogi se ugodi, če dohodki zavezanca in njegovih družinskih članov ne presegajo predpisanih omejitev. Podatke o dohodkih zavezanca in njegovih družinskih članov pridobi davčni organ sam. Nekatera dokazila mora vlogi priložiti zavezanec, če želi, da se jih upošteva pri obravnavi vloge (dokazila o plačilu preživnine, dokazila o slabem zdravstvenem stanju zavezanca ali njegovih družinskih članov itd.).
   
 • obročno plačilo v največ 3 mesečnih obrokih za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti,
  Plačilo v 2 ali 3 obrokih se odobri brez preverjanja pogojev.
   
 • obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog),
  Vlogi se ugodi, če zavezanec plačilo davka ustrezno zavaruje (s hipoteko, bančno garancijo itd.).
   
 • obročno plačilo glob in drugih prekrškovnih obveznosti (največ 12 mesečnih obrokov).
  Mesečni obrok mora znašati najmanj 20 EUR. Drugih pogojev ni.

Pomni

Vloga za obročno plačilo ne zadrži začete izvršbe.

Če zavezanec zamudi s plačilom posameznega obroka, zapade v plačilo neplačani del obveznosti in sledi izvršba.

Ali ste vedeli?

Letni poračun dohodnine se lahko plača v 2 ali 3 obrokih (brez preverjanja pogojev).

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH