Plačam s spletnim plačilom iz eDavkov

Kakšne so prednosti plačevanja s spletnim plačilom?

S spletnim plačilom lahko z enim plačilnim nalogom plačate različne obvezne dajatve, ki so prihodek različnih blagajn javnega financiranja (npr. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letni poračun dohodnine). V spletno banko bo posredovan plačilni nalog, ki bo vseboval vse podatke potrebne za izvršitev plačila, zato v spletni banki ne bo potrebno pripravljati plačilnega naloga. V znesek za plačilo bo vključen tudi znesek zamudnih obresti do dne plačila, če boste obveznosti za plačilo izbrali iz knjigovodske kartice eDavki.

Kdo lahko plačuje s spletnim plačilom?

S spletnim plačilom lahko svoje obveznosti plačajo zavezanci za davek, ki so registrirani uporabniki eDavkov in uporabniki spletnih bank vključenih v sistem spletnih plačil Uprave Republike Slovenije za javna plačila. Spletne banke, ki so vključene v sistem spletnih plačil so objavljene v Seznamu plačilnih servisov na spletni strani Uprave Republike Slovenije za javna plačila. Več o registraciji za vstop v spletni portal eDavki ali mobilno aplikacijo eDavki je objavljeno na zavihku E-STORITVE.

Kaj se lahko plača s spletnim plačilom?

S spletnim plačilom se lahko plačajo vse obveznosti zavezanca za davek evidentirane na knjigovodski kartici do katere se dostopa preko spletnega portala eDavki (meni Vpogledi, eKarticaO) ali mobilne aplikacije eDavki.

Kako se plača s spletnim plačilom?

V eDavkih se lahko obveznosti, ki bodo plačane s spletnim plačilom, izberejo iz knjigovodske kartice (odprte postavke) ali iz pregleda “Prejeti dokumenti”.

Zavezanec za davek na knjigovodski kartici (spletni portal eDavki: meni Vpogledi, eKarticaO, mobilna aplikacija: Knjigovodsko stanje, Več informacij) izbere obveznosti, ki jih želi plačati in klikne na gumb “Pripravi plačilna navodila za označene”. Za izbrane obveznosti se pripravi seznam plačilnih navodil. Po kliku na gumb “ePlačilo” se v naslednjem koraku izbere spletno banko v kateri bo izvedeno plačilo. Plačnik se v spletno banko prijavi v skladu z navodili banke. V spletni banki se le še potrdi plačilni nalog, pri čemer se potrjuje le en plačilni nalog, ne glede na število izbranih obveznosti na knjigovodski kartici.

Obveznosti za plačilo se v eDavkih lahko izberejo tudi iz pregleda “Prejeti dokumenti”, kjer je gumb “Pripravi plačilna navodila” dostopen na meniju “Pregled dokumenta”. Za izbrani dokument se pripravijo plačilna navodila. Za začetek postopka plačila se označijo plačilna navodila, ki naj se vključijo v plačilni nalog, nato pa se spletno plačilo sproži preko gumba ePlačilo. Nadaljnji koraki so enaki kot v primeru izbranih obveznosti iz knjigovodske kartice.

Ali ste vedeli?

Obveznost je plačana, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog. Zato je tudi pri plačevanju s spletnim plačilom potrebno upoštevati navodila izvajalca plačilnega prometa do kdaj mora biti predložen plačilni nalog, da je plačilo izvršeno še isti dan.

S prejetim plačilom se poravnajo izbrane dajatve in sicer po vrstnem redu prej dospele obveznosti posamezne vrste dajatve, ki je bila izbrana za plačilo. Če se plačuje enemu prejemniku (blagajni javnega financiranja) več vrst dajatev, se s prejetim plačilom poravnajo po vrstnem redu prej dospele obveznosti do prejemnika kot v primeru plačila z referenco prejemnika SI19 DŠ-99996. Več informacij na Kako plačam.

Pomni

V plačilnih nalogih pripravljenih iz pregleda “Prejeti dokumenti” je znesek za plačilo določen glede na znesek v dokumentu, ki je bil vročen v eDavkih. Zadnje stanje obveznosti je razvidno iz knjigovodske kartice (meni Vpogledi, eKarticaO).

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH