Plačam s spletnim plačilom iz eDavkov

Kakšne so prednosti plačevanja s spletnim plačilom?

S spletnim plačilom iz eDavkov lahko z enim plačilom plačate različne obvezne dajatve, ki so prihodek različnih blagajn javnega financiranja (npr. nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, letni poračun dohodnine). Izbranemu ponudniku plačilnih storitev bodo posredovani vsi podatki za plačilo, kar pomeni, da za izvršitev plačila ni treba pripraviti plačilnega naloga. V znesek za plačilo bo vključen tudi znesek zamudnih obresti do dne plačila, če boste obveznosti za plačilo izbrali iz knjigovodske kartice eDavki.

Kdo lahko plačuje s spletnim plačilom?

S spletnim plačilom lahko svoje obveznosti plačajo zavezanci za davek, ki so registrirani uporabniki eDavkov. Več o registraciji za vstop v spletni portal eDavki ali mobilno aplikacijo eDavki je objavljeno na zavihku E-STORITVE.

Kateri načini plačila so omogočeni v eDavkih?

V eDavkih se lahko plača z naslednjimi načini plačila:

  • kartično plačilo: MasterCard, Visa, Maestro in Diners club.
  • mobilna telefonija: Flik, mBills in VALÚ.
  • spletna banka: Bank@net.

Kaj se lahko plača s spletnim plačilom?

S spletnim plačilom se lahko plačajo vse obveznosti zavezanca za davek evidentirane na knjigovodski kartici do katere se dostopa preko spletnega portala eDavki (meni Vpogledi, Knjigovodska kartica, gumb »eKarticaO«) ali mobilne aplikacije eDavki.

Kako se izvede spletno plačilo v eDavkih?

V eDavkih se lahko spletno plačilo izvede iz vpogleda Knjigovodska kartica – eKarticaO (odprte postavke) ali iz vpogleda “Prejeti dokumenti”. V mobilni aplikaciji se do eKarticeO dostopa preko vpogleda Knjigovodsko stanje in gumba Več informacij. 

Na vpogledu eKarticaO zavezanec za davek izbere obveznosti, ki jih želi plačati in klikne na gumb “ePlačilo za označene”. Za izbrane obveznosti se pripravijo plačilna navodila. V seznamu plačilnih navodil se označijo plačilna navodila, ki se vključijo v skupno plačilo. Po kliku na gumb “ePlačilo” se v naslednjem koraku izbere način plačila. Postopek plačila se nadaljuje v skladu z navodili ponudnika plačilnih storitev.

V pregledu “Prejeti dokumenti” se spletno plačilo izvede preko gumba “ePlačilo”, ki je dostopen na meniju “Pregled dokumenta”. Za izbrani dokument se pripravijo plačilna navodila. Nadaljnji koraki so enaki kot v primeru izbranih obveznosti iz knjigovodske kartice.

Na vpregledu ePlačila je omogočen tudi vpogled v vsa spletna plačila izvršena preko eDavkov. Na povezavi »Postavke« so na voljo podrobnejši podatki o plačilu in sicer o višini zneska, ki bo razporejen na posamezno izbrano vrsto davka. 

Ali ste vedeli?

Obveznost je plačana, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog.

S prejetim plačilom se poravnajo izbrane dajatve in sicer po vrstnem redu prej dospele obveznosti posamezne vrste dajatve, ki je bila izbrana za plačilo. Več informacij na Kako plačam.

Pomni

V plačilnih nalogih pripravljenih iz pregleda “Prejeti dokumenti” je znesek za plačilo določen glede na znesek v dokumentu, ki je bil vročen v eDavkih. Zadnje stanje obveznosti je razvidno iz knjigovodske kartice (meni Vpogledi, eKarticaO).

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH