Opravljam osebno dopolnilno delo

Osebno dopolnilno delo lahko opravlja posameznik, ki je pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) priglasil osebno dopolnilno delo in ima v času opravljanja osebnega dopolnilnega dela, kupljeno vrednotnico, ki glasi na njegovo ime. Podroben seznam del, ki se v okviru osebnega dopolnilnega dela lahko opravljajo, je objavljen v Pravilniku o osebnem dopolnilnem delu v prilogi 1.

Prihodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu.

Pred pričetkom opravljanja osebnega dopolnilnega dela mora za dela iz skupine A seznama osebnih dopolnilnih del pridobiti vrednotnico naročnik dela, za dela iz skupine B seznama osebnih dopolnilnih del pa sam izvajalec osebnega dopolnilnega dela. Vrednotnica mora glasiti na ime izvajalca osebnega dopolnilnega dela.

Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora vse svoje dosežene dohodke iz naslova osebnega dopolnilnega dela napovedati pri finančni upravi za odmero akontacije dohodnine, na obrazcu Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente. Napoved mora vložiti pri davčnem organu najpozneje do 15. v mesecu za dohodke, dosežene v preteklem mesecu. Napoved lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Poleg napovedi, ki se vlaga za mesečno dosežene dohodke iz naslova osebnega dopolnilnega dela, mora izvajalec del polletno poročati finančni upravi tudi o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela na obrazcu Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela. Poročilo lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Ali ste vedeli?

Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora za opravljeno delo ali prodane izdelke izdati račun.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH