Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Odsvojil sem vrednostne papirje, druge deleže ali investicijske kupone

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

 

Vsaka fizična oseba, ki je v preteklem letu odsvojila vrednostne papirje in druge deleže ali investicijske kupone (v Sloveniji ali v tujini), mora do 28. februarja na svoj pristojni finančni urad oddati napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

Ali ste lani opravili več kot 10 transakcij?

Zavezanci morajo napoved vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, če so opravili več kot 10 transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. Zavezanci, ki so opravili do deset obdavčljivih transakcij istovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo na obrazcu preko sistema eDavki ali v papirni obliki.

Dobiček ali izguba?

Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali z izgubo. Se pa ob prodaji večih delnic v istem koledarskem letu lahko izguba in dobiček v določenih primerih pobotata. Za delnice, ki so pridobljene s certifikati lastninskega preoblikovanja, se napovedi ne vlaga. Prav tako se ne vlaga napovedi zaradi prodaje obveznic.

Plačilo davka

Na podlagi napovedi izda davčni organ odločbo o višini odmerjene dohodnine od dobička iz kapitala do 30. aprila. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe. Dobički iz kapitala se ne vključujejo v letno dohodninsko osnovo. Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Stopnja davka znaša 27,5 % (za leto 2019 in prej po 25 %), znižuje pa se vsakih pet let imetništva kapitala - na 20 % (za leto 2019 in prej po 15 %), 15 % (za leto 2019 in prej po 10 %)  in 10 % (za leto 2019 in prej po 5 %), pri čemer se dohodnine ne plača po 20 letih imetništva.

Nabavna vrednost kapitala ob pridobitvi se poveča za 1 % normiranih stroškov, prav tako se vrednost kapitala ob odsvojitvi zmanjša za 1 % normiranih stroškov (velja za leta 2019 in prej).

Kadar je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi pozitivna, se končna davčna osnova ugotovi kot razlika, zmanjšana za normirane stroške, povezane s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala. Normirani stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala, se priznajo v višini, ki se določi kot seštevek 1 % od nabavne vrednosti kapitala in 1 % od vrednosti kapitala ob odsvojitvi. Normirani stroški, povezani s pridobitvijo in odsvojitvijo kapitala, se priznajo največ v višini, ki ne sme preseči nižjega od:

  1. seštevka 1 % od nabavne vrednosti kapitala in 1 % od vrednosti kapitala ob odsvojitvi, ali
  2. pozitivne razlike med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi.

Dohodnina od dobička iz kapitala se plača na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-41009.

Primer izračuna

Če je posameznik leta 2005 kupil delnice za 1.000 EUR, leta 2014 pa jih je prodal za 1.200 EUR. Pri nakupu in prodaji se upošteva 1 % normiranih stroškov, ki se prizna vsakomur. Ker je od nakupa preteklo 9 let, je stopnja davka 15 %: (1.188 EUR – 1.010 EUR) X 15 % = 26,70 EUR.

Kako oddam napoved za dobiček iz kapitala?

Obrazec lahko zelo enostavno oddate elektronsko, preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Pomni

Dobiček mora napovedati tudi mladoleten otrok, če je izplačan na njegovo ime. V takšnih primerih vlogo podpiše eden izmed staršev.

Za delnice, ki so pridobljene s certifikati lastninskega preoblikovanja, se napovedi ne vlaga.