Občasni zaslužki preko spleta

Vse več zavezancev občasno opravlja razne storitve preko interneta, pri čemer so z izplačevalci dohodka v določenem pogodbenem odnosu. Med tovrstne storitve sodi npr. oglaševanje na osebnem blogu, sodelovanje s podjetjem pri pospeševanju prodaje v okviru partnerskega programa, plačilo pa se večinoma vrši preko posebnih računov na spletu.

Kakšne so obveznosti?

Zaslužki od občasnega dela preko interneta sodijo med dohodke iz zaposlitve, točneje med dohodke iz drugega pogodbenega razmerja. V davčno osnovo se všteva vsak posamezni dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka in obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati zavezanec (6,36 % prispevek za zdravstveno zavarovanje in 15,50 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kadar prejemnik ni pokojninsko zavarovan iz drugega naslova). Akontacija dohodnine znaša 25 % od davčne osnove. Ti dohodki se vštevajo tudi v davčno osnovo za letno odmero dohodnine.

Kaj mora storiti prejemnik dohodka?

Ko je izplačevalec dohodka plačnik davka iz Slovenije (pravna ali fizična oseba z dejavnostjo), mora le-ta izračunati in v breme prejemnika dohodka odtegniti akontacijo dohodnine in prispevke. Če pa gre za tujega izplačevalca, mora prejemnik dohodke napovedati sam. V ta namen mora do 15. dne v mesecu, za dohodke prejete v preteklem mesecu, davčnemu organu predložiti Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente, katero lahko zelo enostavno odda elektronsko, preko sistema eDavki:

Papirni obrazec pa lahko oddate osebno ali po pošti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad.

Ali ste vedeli?

V določenih primerih se delo preko interneta opravlja kontinuirano in neodvisno oziroma samostojno, kar se smatra za opravljanje dejavnosti. Če zavezanec v tem primeru ni registriran za opravljanje dejavnosti, se mora registrirati (kot pravna oseba ali fizična oseba z dejavnostjo). Več glede registracije dejavnosti si lahko preberete v Brošuri za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH