Koliko dolgujem

Želite sami preveriti svoje knjigovodsko stanje?

To lahko storite z vpogledom v eKartico. Za dostop do svoje eKartice se registrirajte za uporabo sistema eDavki ali mobilne aplikacije eDavki.

Kako preveriti  knjigovodsko stanje, če nimate dostopa do eKartice?

Svoje knjigovodsko stanje pri FURS lahko preverite s klicem na finančni urad, kjer imate prebivališče, ali si uredite dostop do svoje eKartice z registracijo v sistem eDavki.

Želite plačati, pa ne veste koliko dolgujete?

Stanje dolga lahko preverite na izpisu »Obvestilo o dolgu«, ki ga naročite v eDavkih na obrazcu »Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu/izpisa odprtih postavk«. Na vpogledu eKarticaO pa si lahko tudi kreirate in natisnete plačilni nalog za izvedbo plačila dolga, skupaj z izračunanimi obrestmi do dneva plačila.

Če dostopa do eDavkov nimate, pokličite številko 08 209 0000 in zahtevajte Obvestilo o dolgu ali si uredite dostop do svoje eKartice z registracijo v sistem eDavki.

Z dolgom, izkazanim na kartici, se ne strinjate

Če so na vaši kartici odprte terjatve ali obveznosti s katerimi se ne strinjate, se obrnite na finančni urad, kjer ste vpisani v register. Če ste plačali, pa plačilo ni evidentirano izpolnite vlogo Izravnava/preknjižba in jo skupaj z dokazili o plačilu posredujte na Upravo za prihodke.

Izračun zamudnih obresti

Na eDavkih lahko izračunate zamudne obresti do dneva plačila.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH