Kako plačam

Pri plačevanju dajatev FURSu je namen plačila mogoče izraziti z izbiro predpisanega računa in ene od možnih referenc:

  1. referenco na izbrano dajatev,
  2. referenco na več vrst dajatev,
  3. referenco na izvršilni naslov.

Pri prostovoljnem plačilu (pred uvedbo izvršbe) davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatvah zavezanci z referenco na plačilnem nalogu določijo vrsto dajatve ali pa izberejo način plačila s katerim poravnajo več vrst dajatev, in sicer tako da, združijo obveznosti, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni oziroma istemu IBAN računu.

Uporabljena referenca pri plačilu vpliva na način zapiranja terjatev s plačili v davčnem knjigovodstvu.

Plačilo z referenco na izbrano dajatev ali izvršilni naslov (npr. SI19 DŠ-45004; pri čemer DŠ pomeni davčno številko zavezanca in šifra dajatve 45004 za prispevke za zdravstveno varstvo) zapre zapadle in nezapadle terjatve za izbrano vrsto dajatve.

Zapiranje s plačilom s splošno referenco (SI19 DŠ-99996; oznaka 99996 določa, da se plačilo uporabi za vse dajatve na podračunu) pa se izvede šele, ko terjatve dospejo v plačilo in sicer znotraj prehodnega davčnega podračuna na katerega je prispelo. Pri uporabi splošne reference se prednostno zapirajo terjatve, ki so prej dospele v plačilo.

Plačilo dajatev iz tujine

Pri plačilu davčnih obveznosti iz tujine se plačnika in vrsto davčne obveznosti, ki se plačuje, določi na podlagi podatka določenega z nestrukturirano referenco. Za pravilno obdelavo plačila zavezanca iz tujine se nestrukturirana referenca določi s predpono SI, modelom in referenco, ki je določena za plačilo obveznosti, brez presledkov ali drugih znakov (primer: SI19DŠ-45004 oz. SI21DŠ-številka navedena v izreku izdanega akta).

Plačilo prispevkov za socialno varnost

Lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače lahko obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost plačajo v enem znesku z referenco in na račun, ki je določen na e-računu, ki ga izda FURS.

Ali ste vedeli?

Če želite poravnati točno določeno davčno obveznost, je potrebno za vsako vrsto davka izpolniti samostojen plačilni nalog z referenco na izbrano dajatev v obliki SI 19 DŠ-XXXXX > Oznake dajatev.

Primer izpolnjenega obrazca

Primer izpolnjenega UPN obrazca: za poravnavo izbrane dajatve ali izvršilni naslov

Če želite poravnati z enim plačilom več vrst dajatev, to storite tako da, združite obveznosti, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni oziroma istemu IBAN računu:

Podatki za izpolnitev plačilnega naloga (UPN obrazca)
PDP – proračun državeSI56 01100-8881000030referenca SI19 DŠ-99996
PDP – ZPIZSI56 01100-8882000003referenca SI19 DŠ-99996
PDP – ZZZSSI56 01100-8883000073referenca SI19 DŠ-99996
212 PDP – občineSI56 01EZR-888OBČ00kkreferenca SI19 DŠ-99996

Ali ste vedeli?

Pravilno izpolnjen plačilni nalog je pogoj za pravilno evidentiranje prejetega plačila v knjigovodsko evidenco. V primeru pomote pri vpisovanju se lahko plačilo knjiži na napačnega zavezanca ali zapira napačno odprto postavko.

V primeru odprte terjatve in obveznosti, lahko predlagate pobot. V primeru preveč ali napačno plačane dajatve lahko predlagate vračilo ali preknjižbo.

Stanje na svoji knjigovodski kartici lahko spremljate in pregledujete z vpogledom v eKartico, eKarticoC in eKarticoO, vendar le če ste registrirani uporabnik portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki. Na eKarticiO si lahko plačilni nalog za izvedbo plačila dolga, skupaj z izračunanimi obrestmi do dneva plačila kreirate, natisnete in izvedete plačilo.

Pomni

Davčne obveznosti lahko brez stroškov plačilnega prometa poravnate s plačilnimi karticami ali mobilnimi denarnicami na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH