Informativni izračun dohodnine

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Odmera dohodnine poteka na podlagi informativnega izračuna dohodnine (v nadaljevanju: IID), ki ga zavezanec prejme na dom. IID je sestavljen na podlagi uradnih evidenc, podatkov izplačevalcev dohodkov (npr. delodajalcev) in podatkov, ki so jih FURS do 5. februarja posredovali zavezanci za dohodnino (uveljavljanje vzdrževanih družinskih članov in dejanskih stroškov pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja).

Kdo in kdaj prejme IID?

IID prejmejo fizične osebe (davčni rezidenti RS), ki so v preteklem letu prejeli dohodek, obdavčljiv z dohodnino in to ne glede na višino prejetega dohodka.

IID-ji se izdajajo v dveh svežnjih. Polovica jih je izdanih konec marca, druga polovica pa konec maja. V drugem svežnju so običajno vključeni zavezanci, ki so uveljavljali vzdrževane družinske člane, imeli katastrski dohodek, dohodek iz tujine, dohodek iz dejavnosti itd.

Kaj storiti, ko prejmete IID?

Zavezanec mora IID natančno pregledati. Če ugotovi, da je izračun korektno sestavljen, mu ni treba storiti ničesar. Če pa se z izračunom ne strinja, mora najpozneje v 30 dneh od datuma odpreme IID vložiti ugovor, ki ga pošlje na finančni urad, ki je IID izdal. Na podlagi ugovora bo FURS najpozneje do 31. oktobra izdal odločbo o odmeri dohodnine, zoper katero zavezanec lahko vloži pritožbo, če se z njo ne strinja.

Zavezanci, ki so registrirani v sistem eDavki (imajo uporabniško ime in geslo ali digitalno potrdilo), lahko prek tega portala pregledujejo IID in vlagajo ugovore.

Kaj storiti, če IID niste prejeli?

IID mora FURS odpremiti najpozneje do 31. maja. Če ga zavezanec do 15. junija ne prejme, se mora obrniti na svoj pristojni finančni urad in povprašati, ali mu je bil morda izdan. To lahko z vnosom svoje davčne številke v polje »Išči« na prvi strani eDavkov preveri tudi sam zavezanec. IID se namreč pošlje z navadno pošiljko (ne priporočeno) in lahko se zgodi, da ne pride do naslovnika. Če zavezanec ugotovi, da mu je bil IID izdan, lahko od pristojnega finančnega urada prejme brezplačno kopijo IID. Če mu IID ni bil izdan, mora do 31. julija sam vložiti napoved za odmero dohodnine. Napoved mora vložiti tudi, če preneha biti rezident Republike Slovenije.

Vračilo dohodnine

Zavezanci upravičeni do vračila dohodnine prejmejo vračilo na zadnji odprti račun pri banki v 60 dneh od datuma odpreme IID. V primeru, da je upravičenec do vračila dohodnine tudi dolžnik, se izvede pobot zapadle neplačane dajatve in se vrne znesek zmanjšan za neplačane dajatve in pripadajoče zamudne obresti.

Doplačilo dohodnine

Zavezanci, ki morajo dohodnino doplačati, morajo v 60 dneh od datuma odpreme IID odmerjeni znesek poravnati po priloženem plačilnem nalogu.

Dohodnina se plača na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ-85006.

Ali ste vedeli?

Dohodnino si lahko izračunam sam s pomočjo programa, ki je objavljen na eDavkih.

Vračilo dohodnine lahko pričakujem konec maja ali konec julija (odvisno od svežnja).

NI NOVIC

PREBIVALCI
fizične osebe

MENI
SKRIJ
NA VRH