Dolg umrlega

V primeru smrti davčnega zavezanca dediči odgovarjajo tudi za davčni dolg pokojnega (razen denarnih kazni, glob in stroškov postopka o prekršku), če ta na dan smrti presega 80 evrov in se ne odpovejo dediščini. Dediči lahko pri FURS preverijo stanje dolga pokojnega.

FURS uveljavlja terjatve do pokojnega v zapuščinskem postopku. Po prejemu sklepa o dedovanju  dediče tudi obvesti o višini davčnega dolga za katerega odgovarjajo in jim posreduje vse podatke za izvedbo plačila. Dedič je dolžan dolg za katerega odgovarja plačati v 60 dneh od dneva pravnomočnosti sklepa o dedovanju. V času od dneva smrti pokojnega do poteka roka za plačilo dediča, zamudne obresti ne tečejo.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH