Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Medijsko središče

Preusmeritev

 
PREBIVALCI PODJETJA E-STORITVE MEDIJI
| Medijsko središče

Peta obletnica delovanja Finančne uprave RS

Pred petimi leti je bil sprejet Zakon o Finančni upravi Republike Slovenije, s katerim smo v Sloveniji dobili nov državni organ, ki je prevzel naloge in pristojnosti dotedanje Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave Republike Slovenije.

Kaj je zaznamovalo prvih pet let Finančne uprave?

 • Petletno obdobje zaznamuje nenehno naraščanje pobranih javnofinančnih prihodkov in vztrajno nižanje davčnega dolga, lani smo pobrali 16.6 mrd evrov prihodkov. Rast prihodkov v primerjavi z letom 2017 znaša 6,9 %, kar bistveno presega stopnjo gospodarske rasti.
 • Dobre rezultate smo dosegli tudi na področju obvladovanja davčnega dolga, ki se je v letu 2018 znižal za 4,9 %. Razloge za  izrazito pozitivne rezultate  je mogoče najti predvsem v dvigovanju stopnje prostovoljnega plačevanja dajatev.
 • Razširili smo elektronsko poslovanje z zavezanci. V letu 2018 namreč beležimo  50 % porast tovrstnega poslovanja fizičnih oseb s Finančno upravo, kar pripisujemo poenostavljenemu načinu prijave v zaprti del portala e-Davki ter povečanju števila dokumentov, ki jih lahko fizične osebe oddajo elektronsko. Izpostavimo naj tudi 25 % povečanje elektronskega vročanja dokumentov. V preteklem letu smo elektronsko vročili že preko 850.000 dokumentov. Pomembno poenostavitev je prinesla možnost neposrednega izpolnjevanja obračunov davka od dohodkov poslovnih subjektov na portalu e-Davki, brez uporabe posebnih programov za pripravo obračuna (Silvester).
 • Samo leta 2018 je bilo pripravljenih skupno kar 1,4 milijona predizpolnjenih obračunov, kar je bistveno poenostavilo postopek za zavezance, hkrati pa tudi zmanjšalo stroške izpolnjevanja obveznosti.
 • Začela se je celovita prenova eDavkov, izdelana je bila tudi mobilna aplikacija za fizične osebe.
 • Slovenija je pred tremi leti dobila davčne blagajne – projekt, ki je bil nagrajen z nagrado za komuniciranje Prizma in nagrado za najboljši projekt informatike v javni upravi, je v prvih dveh letih prinesel 173 mio evrov finančnih učinkov .
 • Za prepoznavnost in učinkovitost nadzora Finančne uprave so bistvenega pomena uniformirani mobilni oddelki, ki delajo 24ur na dan vse dni v tednu.
 • Posebno pozornost smo namenili informiranju mladih in dvigu davčne kulture. Projekt Davčnega opismenjevanja mladih teče že peto leto, skupaj je bilo vanj vključenih več kot 21.000 mladih.
 • Začeli smo z avtomatiziranimi sistemi analiz tveganj – z njimi obdelamo in ovrednotimo velike količine podatkov in nadzor izvajamo učinkoviteje.
 • Posodobitev carinskih postopkov s poštnimi pošiljkami v Sloveniji se je v mednarodnem prostoru uveljavila kot primer dobre prakse.

Današnjo obletnico smo na FURS obeležili s prireditvijo, kjer so najbolj zaslužni zaposleni prejeli bronasti, srebrni in zlati znak za zasluge. Znak za zasluge se podeljuje zaposlenim za pomembne uspehe, dosežene na posameznih področjih dela, organizacijske izboljšave in zasluge pri krepitvi ugleda in razvoja FURS. 

Zlati znak so letos prejeli:

 1. Pečnik Dušan, Generalni finančni urad (predlog SCS)
 2. Grmek Božo, Generalni finančni urad
 3. Podobnik Matjaž, Finančni urad Koper
 4. Kmetič Anton, Finančni urad Novo mesto
 5. Gregorc Marija, Finančni urad Velenje
 6. Kukovičič Mojca, Finančni urad Brežice
 7. Koselj Sabina, Generalni finančni urad

Srebrni znak so letos prejeli:

 1. Jerman Robert, Finančni urad Koper
 2. Mihelić Marjetka, Finančni urad Koper
 3. Majcen Praprotnik Apolonija, Finančni urad Kranj
 4. Tropenauer Franci, Finančni urad Maribor
 5. Jamšek Mirjam, Finančni urad Nova Gorica
 6. Bezjak Suzana, Finančni urad Ptuj
 7. Pavalec Erika, Finančni urad Ptuj

Bronasti znak so letos prejeli:

 1. Škerban Elvis, Posebni finančni urad
 2. Kališnik Jerič Martina, Finančni urad Dravograd
 3. Petrović Vesna, Finančni urad Maribor
 4. Križaj Majda, Finančni urad Kočevje
 5. Karner Irena, Posebni finančni urad
 6. Škof Janez, Finančni urad Ljubljana
 7. Oletič Mirko, Finančni urad Murska Sobota
 8. Pirš Barbara, Finančni urad Celje
 9. Bezenšek Danica, Finančni urad Celje
 10. Jezernik Lidija, Finančni urad Celje
 11. Oražem Tomaž, Finančni urad Kočevje

Ob svetovnem dnevu carine, ki je konec januarja, Svetovna carinske organizacija vsako leto za dobro delo nagradi svoje člane. Danes so bili za svoje dolgoletno delo na carinskem področju nagrajeni s strani Svetovne carinske organizacije tudi  naši uslužbenci:

 1. Andrejka Gantar Cvetko
 2. Edvin Kočevar
 3. Matjaž Musa
 4. Edi Babič
 5. Vojko Otovič

Na prireditvi sta se nam letos pridružila tudi naša vrhunska športnika: Žan Košir in Vasilij Žbogar.

Sodelovanje z mladimi

Letos pa smo skupaj z našo partnersko organizacijo Fakulteto za upravo in z njihovimi študenti sodelovali na projektu o eDavkih. Študenti so preučili prednosti in slabosti elektronskega poslovanja s FURS-om in izdelali tudi promocijske materiale. Projekt je potekal pod mentorstvom profesorice dr. Maje Klun. Vsi izdelki so bili izredno dobri, bili smo navdušeni, zato smo nagradili tri ideje, ki so nam jih pripravile študentke Lina Ženko, Neža Smerajc, Tina Krenker in študent Miha Gramc. Čestitamo!

Kratek predstavitveni video ob 5. obletnici FURS

nazaj nadaljuj na strani