Zavezujoča tarifna informacija (ZTI)

Kdo lahko zaprosi za ZTI?

Za ZTI lahko zaprosi oseba, ki namerava izvesti carinske formalnosti in si želi s pravilno določitvijo uvrstitve določenega blaga v carinsko nomenklaturo zagotoviti pravno varnost pri izračunavanju dajatev.

Kje zaprositi za ZTI?

Zahtevek za ZTI se lahko predloži pristojnemu carinskemu organu v državi članici, v kateri ima oseba sedež, ali pristojnemu carinskemu organu v državi članici, v kateri bo ZTI uporabljena. Seznam carinskih organov, ki so jih države članice določile za sprejemanje zahtevkov ali sprejemanje ZTI, je bil nazadnje objavljen v Uradnem listu Evropske unije C 110, dne 23. 3. 2018. Pristojni organ za sprejemanje zahtevkov za ZTI v Sloveniji je Finančna uprava RS.

Zahtevek za ZTI

Zahtevek za izdajo ZTI se vloži preko Portala EU za gospodarske subjekte (t. i. GTP portal).

Pred prvo prijavo v spletni portal GTP si je potrebno urediti dostop/registracijo v portal eCarina. Po urejenem dostopu/registraciji v portal eCarina, je potrebno v tem portalu za uporabnike urediti še ustrezna pooblastila. Podrobna navodila za prijavo v portal so dosegljiva v Navodilih za prijavo v evropski sistem – portal za gospodarske subjekte (GTP).

Oseba, ki želi vložiti zahtevek v Nemčiji, Španiji, Franciji, Združenem kraljestvu, na Hrvaškem ali na Poljskem, mora zahtevek vložiti preko nacionalnih portalov teh držav:

Več o tem

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH