POMEMBNO OBVESTILO Junijsko nakazilo mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok.

POMEMBNO OBVESTILO Spremenjeni podračuni za plačilo trošarin in okoljskih dajatev.

POMEMBNO OBVESTILO Finančna uprava bolj dostopna davčnim zavezancem.

Zavezujoča tarifna informacija (ZTI)

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

Kdo lahko zaprosi za ZTI?

Za ZTI lahko zaprosi oseba, ki namerava izvesti carinske formalnosti in si želi s pravilno določitvijo uvrstitve določenega blaga v carinsko nomenklaturo zagotoviti pravno varnost pri izračunavanju dajatev.

Kje zaprositi za ZTI?

Zahtevek za ZTI se lahko predloži pristojnemu carinskemu organu v državi članici, v kateri ima oseba sedež, ali pristojnemu carinskemu organu v državi članici, v kateri bo ZTI uporabljena. Seznam carinskih organov, ki so jih države članice določile za sprejemanje zahtevkov ali sprejemanje ZTI, je bil nazadnje objavljen v Uradnem listu Evropske unije C 110, dne 23. 3. 2018. Pristojni organ za sprejemanje zahtevkov za ZTI v Sloveniji je Finančna uprava RS.

Zahtevek za ZTI

Zahtevek za izdajo ZTI se vloži preko Portala EU za gospodarske subjekte (t. i. GTP portal).

Pred prvo prijavo v spletni portal GTP si je potrebno urediti dostop/registracijo v portal eCarina. Po urejenem dostopu/registraciji v portal eCarina, je potrebno v tem portalu za uporabnike urediti še ustrezna pooblastila. Podrobna navodila za prijavo v portal so dosegljiva v Navodilih za prijavo v evropski sistem – portal za gospodarske subjekte (GTP).

Oseba, ki želi vložiti zahtevek v Nemčiji, Španiji, Franciji, Združenem kraljestvu, na Hrvaškem ali na Poljskem, mora zahtevek vložiti preko nacionalnih portalov teh držav:

Več o tem

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH