Zavezujoča informacija o poreklu blaga (ZIPB)

Kdo lahko zaprosi za ZIPB?

Za ZIPB lahko zaprosi oseba, ki namerava izvesti carinske formalnosti in si želi zagotoviti pravno varnost glede določitve porekla blaga.

Kje zaprositi za ZIPB?

Za ZIPB lahko oseba zaprosi pri pristojnem carinskem organu v državi članici, v kateri ima sedež, ali pri pristojnem carinskemu organu v državi članici, v kateri bo ZIPB uporabljena. Pristojni organ za sprejemanje zahtevkov za ZIPB v Sloveniji je Finančna uprava RS.

Zahtevek za ZIPB

Obrazec zahtevka ni predpisan, potrebno pa je zagotoviti vse informacije, ki so potrebne za določitev porekla.

Več o tem

Poreklo blaga

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH