Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Zavarovanje carinskega dolga

Storitve in obrazci

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

 

Kdaj je potrebno zavarovati carinski dolg?

Kadar zaradi dajanja blaga v carinski postopek nastane carinski dolg, je prepustitev blaga pogojena s plačilom carinskega dolga, ali s predložitvijo zavarovanja za kritje navedenega dolga. V tem primeru govorimo o zavarovanju obstoječega carinskega dolga. V nekaterih primerih je treba zagotoviti zavarovanje za plačilo carinskega dolga, ki lahko nastane v zvezi z blagom. V tem primeru govorimo o zavarovanju morebitnega carinskega dolga.

Kdo predloži zavarovanje?

Zavarovanje mora predložiti dolžnik ali oseba, ki lahko postane dolžnik. Carinski organ lahko tudi dovoli, da zavarovanje predloži tretja oseba.

Vrste in oblike zavarovanj?

Zavarovanje je lahko posamično ali splošno (poenostavitev), ki krije carinski dolg za več operacij, deklaracij ali carinskih postopkov. Zavarovanje se lahko predloži z gotovinskim pologom, z izjavo poroka ali drugim zavarovanjem, ki daje enakovredno zagotovilo, da bo carinski dolg plačan.

Kdo lahko pridobi dovoljenje za uporabo splošnega zavarovanja?

Dovoljenje lahko pridobi gospodarski subjekt s sedežem na carinskem območju Unije, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • odsotnost hujših ali ponavljajočih se kršitev carinske zakonodaje in davčnih predpisov ter odsotnost hujših kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko dejavnostjo vložnika;
  • redna uporaba carinskih postopkov ali upravljavec prostorov za začasno hrambo ali izpolnjevanje merila praktičnih standardov usposobljenosti ali poklicnih kvalifikacij, neposredno povezanih z opravljanjem dejavnosti.

Gospodarskemu subjektu se lahko dovoli tudi znižanje zneska splošnega zavarovanja na 50%, 30% referenčnega zneska ali se mu dovoli opustitev zavarovanja.

Zahtevek za izdajo dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja

Zahtevek za izdajo dovoljenja za uporabo splošnega zavarovanja je dostopen na odprtem portalu eDavki. Zahtevek se odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.