Zastopanje v carinskih zadevah in usposabljanje s področja carinske zakonodaje

Je potrebno za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah posebno dovoljenje?

Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah se ne zahteva posebnega dovoljenja.

Kdo se lahko udeleži usposabljanja s področja carinske zakonodaje?

Finančna uprava praviloma vsako leto pripravi usposabljanje s področja carinske zakonodaje. Usposabljanja se lahko udeleži carinski zastopnik oziroma katerikoli gospodarski subjekt ali posameznik, ki znanje s področja carinske zakonodaje potrebuje pri svojem delu.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH