POMEMBNO OBVESTILO Plačilo NUSZ za občino Novo mesto na nov račun.

POMEMBNO OBVESTILO Poenostavitve REK obrazcev.

POMEMBNO OBVESTILO Od 1. januarja 2022 obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki.

Zastopanje v carinskih zadevah in usposabljanje s področja carinske zakonodaje

Je potrebno za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah posebno dovoljenje?

Za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah se ne zahteva posebnega dovoljenja.

Kdo se lahko udeleži usposabljanja s področja carinske zakonodaje?

Finančna uprava praviloma vsako leto pripravi usposabljanje s področja carinske zakonodaje. Usposabljanja se lahko udeleži carinski zastopnik oziroma katerikoli gospodarski subjekt ali posameznik, ki znanje s področja carinske zakonodaje potrebuje pri svojem delu.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH