Začasni izvoz opreme, ki se bo vrnila v nespremenjenem stanju

Za opremo se pri pristojnem uradu za carinjenje vloži carinska deklaracija in na zahtevo carinskega organa priložijo vsi dokumenti (račun ali kupoprodajna pogodba ali potrdilo o lastništvo opreme ali seznam predmetov), potrebni za izvedbo postopka.

Carinsko deklaracijo običajno v imenu izvoznika izdela carinski zastopnik (špediter). Deklaracija za začasni izvoz se vloži tam, kjer ima izvoznik svoj sedež oziroma kjer je blago naloženo za izvoz.

Začasni izvoz in ponovni uvoz opreme se lahko izvedeta tudi z zvezkom ATA pri carinskem organu izstopa (na mejnem prehodu). Zvezek ATA izda Gospodarska zbornica Slovenije. Z uporabo zvezka ATA se omogoči hitrejši prehod meje, brez posredovanja špediterja.

Zvezek ATA je mednarodni carinski dokument, ki se uporablja kot carinska deklaracija za začasni uvoz, začasni izvoz oz. tranzit. Omogoča ugotavljanje istovetnosti blaga v postopku in vključuje mednarodno veljavno zavarovanje za pokritje morebitnih uvoznih dajatev.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH