Vračila

Vračila na podlagi izdane odločbe davčnega organa ali na podlagi davčnega obračuna na katerem je izkazana obveznost za vračilo oziroma na podlagi prejete vloge zavezanca, davčni organ vrne v 30 dneh od dneva vročitve odločbe ali prejete vloge zavezanca, razen če zakon določa drugačne roke za vračilo. Pred dejanskim vračilom zavezancu davčni organ s preveč plačanim davkom pobota morebitni dolg zavezanca pri davčnem organu, razlika se vrne na zavezančev račun. O znesku pobota davčni organ zavezanca obvesti z Obvestilom o pobotu.

Kadar zavezanec izvede plačilo, pa ni knjiženih terjatev, je na kartici izkazano preplačilo, ki ga zavezanec na podlagi izpolnjene vloge za vračilo lahko zahteva nazaj. V primeru, da so na kartici knjižene zapadle in ne plačane terjatve, se preplačilo porabi za zapiranje teh terjatev na isti ali na drugi vrsti dajatve in se vrne samo razlika. Če zavezanec potem, ko je plačilo že izravnalo druge terjatve, vloži obračun z datumom zapadlosti za nazaj, se le ta pokriva s plačili, ki so v trenutku knjiženja terjatve še odprta. V teh primerih tečejo zamudne obresti od dneva zapadlosti v plačilo, pa do dneva dejanske izravnave s plačilom.

Datum zapadlosti za vračilo na knjigovodski kartici je različen od datuma, ko ste vračilo dejansko prejeli na TRR iz razloga, ker je v knjigovodski evidenci obveznost evidentirana na datum, ki predstavlja prvi dan roka od katerega se šteje zakonski rok za vračilo (30 dnevni rok za vračilo oz. rok, ki je določen v drugih zakonih).

Ali ste vedeli?

Stanje na svoji knjigovodski kartici lahko preverjate z vpogledovanjem na eKartico.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH