Vpis v evidence deklaranta

Kdo lahko zaprosi za vpis v evidence deklaranta?

Gospodarski subjekt, ki izvaja carinske formalnosti lahko zaprosi za dovoljenje za carinjenje na podlagi vpisa blaga v evidence deklaranta.

Katere ugodnosti prinaša vpis v evidence deklaranta?

Vpis v evidence deklaranta omogoča vložitev carinske deklaracije v obliki vpisa v evidence deklaranta. Hkrati z dovoljenjem za vpis v evidence deklaranta se lahko ob izpolnjevanju določenih pogojev, odobri tudi kraj predložitve blaga carini in kraj za začasno hrambo, ki omogoča predložitev blaga v carinski postopek v prostorih imetnika dovoljenja.

Zahtevek za vložitev carinske deklaracije v obliki vpisa v evidence deklaranta

Zahtevek za izdajo dovoljenja za pridobitev dovoljenja vložitev carinske deklaracije v obliki vpisa v evidence deklaranta se vloži preko portala CDS.

Več o tem

Poenostavitve

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH