Uvoz blaga – sprostitev v prosti promet

Za blago, ki prispe iz tretjih držav ali tretjih ozemelj, ki niso del carinskega območja Unije, na carinsko območje Unije, morajo biti ob uvozu opravljene carinske formalnosti. Oseba, ki želi uvoziti blago, mora pred vnosom le-tega na carinsko območje Unije poskrbeti, da je bila za blago (razen v primeru predpisanih izjem) vložena vstopna skupna deklaracija.

Od trenutka vnosa blaga na carinsko območje Unije je blago pod carinskim nadzorom in je lahko predmet kontrole carinskih organov. Za vse blago, ki ga ni mogoče deklarirati ustno, je treba na meji vložiti carinsko deklaracijo za vnos blaga v želeni postopek.

Sprostitev v prost promet

Sprostitev v prost promet je carinski postopek, pri katerem carinsko blago pridobi status blaga Unije. Deklarant mora opraviti carinske formalnosti glede uvoza blaga in upoštevati ukrepe trgovinske politike ter ukrepe prepovedi in omejitev. Carinska deklaracija se vloži pri oddelku za carinjenje v elektronski obliki. Carinski deklaraciji se priložijo tudi vsi dokumenti (npr. račun, potrdilo o poreklu, uvozno dovoljenje, prevozne listine), potrebni za izvedbo izbranega carinskega postopka. Blago se prepusti, če je carinski dolg plačan ali zavarovan. Višina uvoznih dajatev je odvisna od uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo, porekla blaga, carinske vrednosti oz. količine.

Pri carinjenju blaga se uporabijo stopnje, predpisane v carinski tarifi. Carinska stopnja in ostali morebitni ukrepi v zvezi z uvozom in izvozom blaga se lahko ugotovijo s pomočjo brskalnika TARIC. DDV pri uvozu se obračuna od davčne osnove, ki jo sestavljata po carinskih predpisih ugotovljena carinska vrednost blaga ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačajo ob uvozu. DDV se glede na vrsto blaga obračuna po splošni stopnji 22 % oziroma znižani stopnji 9,5 %.

Ali ste vedeli?

Carinska vrednost blaga je njegova transakcijska vrednost, to je cena, ki je bila za blago ob prodaji za izvoz na carinsko območje Unije dejansko plačana, ali ki jo je treba plačati. V carinsko vrednost blaga se vključujejo med drugim tudi stroški prevoza blaga, natovarjanja in manipulativni stroški, ki so povezani s prevozom uvoženega blaga do kraja vnosa blaga na carinsko območje Unije.

Več o tem

Uvoz blaga

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH