Tarifne kvote

Kaj so tarifne kvote?

Tarifna kvota je količina ali vrednost blaga, ki se lahko uvozi v določenem obdobju in z določenim poreklom po znižani carinski stopnji. Ko je ta količina presežena, se blago še vedno lahko uvaža, vendar zapade plačilu običajne carinske stopnje.

Tarifne kvote po sitemu prednostne obravnave prispelih zahtevkov

Po sistemu prednostne obravnave prispelih zahtevkov lahko uvoznik pridobi pravico črpanja količine tarifne kvote v sodelovanju s FURS.

Zahtevek za črpanje tarifne kvote predstavlja carinska deklaracija z vpisano številko tarifne kvote v polju 39 carinske deklaracije. Zahtevek morajo spremljati veljavne listine, od katerih je odvisna uporaba ugodnosti kvote.

Koliko tarifne kvote je še na razpolago?

Stanje razpoložljive količine tarifne kvote se lahko preveri na spletni strani.

Tarifne kvote po sistemu uvoznih dovoljenj

Po sistemu uvoznih dovoljenj lahko uvoznik pridobi pravico črpanja količine tarifne kvote z uvoznim dovoljenjem, ki si ga pridobi na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH