Tarifna uvrstitev blaga

Zakaj je potrebno uvrstiti blago?

Blago, ki je predmet trgovanja, je potrebno tarifno uvrstiti zaradi njegove ustrezne obravnave. Pravilna uvrstitev je namreč pogoj, da se ob izvedbi carinskega postopka uporabijo pravilni ukrepi (višina dajatev, netarifni ukrepi, ugotavljanje porekla in drugo).

Kako se blago uvrsti?

Tarifna uvrstitev blaga se opravi z določitvijo oznake ustrezne carinske nomenklature. Za pravilno uvrstitev blaga moramo poznati blago ter vsebino nomenklature.

V katero nomenklaturo morate uvrstiti blago?

Kombinirana nomenklatura (KN) se v EU uporablja na osnovi osemmestne številčne oznake (t. i. oznaka KN). Uvrstitev v to nomenklaturo zadostuje v primeru izvoza.

TARIC se uporablja na ravni EU za tarifne in netarifne ukrepe, kot so opustitve, kvote, protidampinška dajatev itd. V osnovi TARIC uporablja kombinirano nomenklaturo, in sicer se k osemmestni številčni oznaki dodata še dve mesti (podštevilka TARIC) in tako dobimo desetmestno številčno oznako iz nomenklature TARIC, ki jo imenujemo oznaka TARIC. Oznaka TARIC se lahko dopolni z dvema dodatnima oznakama TARIC z največ štirimi znaki, ti dve pa se lahko nadalje dopolnita z dodatnimi nacionalnimi oznakami z največ štirimi znaki.

Nomenklatura za izvozna nadomestila je povezana z nadomestili pri kmetijskih subvencijah.

Ali informacije glede uvrstitve blaga podaja tudi Finančna uprava Republike Slovenije?

Da, za informacijo glede pravilne uvrstitve blaga se lahko zaprosi tudi pri finančnem uradu (Sektor za carine). V kolikor oseba želi pridobiti odločbo o uvrstitvi blaga, ki bo zavezujoča za njo in za vse carinske organe v EU, lahko zaprosi za izdajo zavezujoče tarifne informacije (ZTI).

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH