Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Sklep o izvršbi

 

Ste prejeli sklep o izvršbi?

Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ne plača v predpisanem roku, začne davčni organ postopek davčne izvršbe z izdajo sklepa o izvršbi. Dolžnik mora plačati tudi zamudne obresti in stroške davčne izvršbe.

Z izvršbo se lahko poseže na vsako dolžnikovo premoženje, če ni z zakonom izvzeto iz izvršbe. Najpogosteje so predmet izvršbe dolžnikovi denarni prejemki, denarna sredstva pri bankah, terjatve, vrednostni papirji, premično in nepremično premoženje.

Kakšne možnosti imate?

Dolgovane obveznosti plačate.

Vložite lahko vlogo za odobritev ugodnejšega plačila davka:

Zoper sklep o izvršbi lahko vložite pritožbo (v osmih dneh).

Pomni

Pritožba zoper sklep o izvršbi ne zadrži začete izvršbe.

S pritožbo ni mogoče izpodbijati izvršilnega naslova, tj. listine, s katero vam je bilo naloženo plačilo dolga (npr. odločba o odmeri davka).   

Če se ugotovi, da izvršba ni bila upravičena, davčni organ po uradni dolžnosti povrne izterjane zneske.

Kdaj se izvršba ustavi?

Izvršba se ustavi, če je davek plačan, če izvršba ni dovoljena, če se je izvršba opravila proti komu, ki ni dolžnik, če je organ države prosilke umaknil zahtevo za izvršbo (v primeru mednarodne izvršbe), če je pravnomočno odpravljen, spremenjen ali razveljavljen izvršilni naslov, če je pravica do izterjave zastarala ali če davek, ki se izterjuje, ugasne na drug način. 

Ali ste vedeli?

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. To pomeni, da se v primeru neporavnanih obveznosti iz naslova dejavnosti z izvršbo lahko poseže tudi na njegovo osebno premoženje (npr. vrednostne papirje, premičnine, nepremičnine).

Kontakti

Več informacij s področja izvršbe pridobite na finančnih uradih.

Več o tem

Davčna izvršba