Razkritja iz knjigovodske evidence

Vlogo za razkritje podatkov lahko poda oseba, ki je upravičena do razkritja podatkov o poravnanih obveznostih za drugega davčnega zavezanca v primerih, pod pogoji in na način, določen z zakonom.

Razkritje podatkov o poravnanih davčnih obveznostih se lahko izda samo v primeru obstoja zakonske podlage, ki razkritje dovoljuje ali na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, za katerega se razkrijejo podatki. Razkritje podatkov se lahko uporablja samo za namen, za katerega je bil izdan.

Vlogo za Razkritje podatkov je mogoče oddati:

  • Elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kot lastni dokument.
  • Na elektronski naslov pristojnega finančnega urada ali po pošti ali osebno.

Izdano razkritje podatkov se vroči elektronsko preko portala eDavki (85a. člen ZDavP-2), v primeru da je bila vloga vložena kot lastni dokument na eDavkih.

Ali ste vedeli?

Upravičenim tretjim osebam (pravnim in fizičnim) sme Finančna uprava Republike Slovenije pod zakonsko določenimi pogoji razkriti določene podatke o posameznem davčnem zavezancu. Posamezno razkritje lahko vsebuje podatke o enem ali več davčnih zavezancih.

Posamezne podatke lahko finančni organ razkrije v primerih, pod pogoji in na način, kot je opredeljeno v 19. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Podrobneje je izdaja razkritij upravičenim (tretjim) osebam in opredelitev upravičenih oseb za razkritje podatkov opredeljena v 18. do 25. členu ZDavP-2.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH