Prijava računa v tujini

Zavezanec, ki odpre plačilni račun v tujini, mora finančni upravi ta račun prijaviti v osmih dneh od odprtja. Plačilnih računov, ki so odprti v Republiki Sloveniji, ni potrebno prijaviti, ker jih FURS pridobiva po uradni dolžnosti.

Kakšen je postopek prijave računa, odprtega v tujini?

Prijavo tujih računov lahko zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oziroma plačilni račun iz tujine lahko prijavi tudi na obrazcu DR-03 (fizična oseba z dejavnostjo) oziroma na obrazcu DR-04 (pravna oseba). V obrazec je potrebno vpisati identifikacijske podatke ter v ustrezno rubriko podatke o tujem računu. K obrazcu je potrebno priložiti dokument, iz katerega so razvidni podatki o računu, odprtem v tujini (bančna kartica, pogodba o odprtju bančnega računa ipd.), da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov.

Izpolnjen obrazec se lahko vloži:

Pomni

Vse spremembe podatkov (npr. datum zaprtja računa v tujini, ipd.) je potrebno finančnemu uradu sporočiti v osmih dneh po nastanku spremembe.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH