Prijava kapitalskih naložb v tujini (FOD)

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ki ima kapitalske naložbe v tujini, mora finančni upravi to naložbo prijaviti v osmih dneh po nastanku spremembe.

Kakšen je postopek prijave kapitalskih naložb v tujini?

Prijavo kapitalskih naložb v tujini lahko zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument (NF-LD), osebno ali po pošti na obrazcu DR-03 (v obrazec je potrebno vpisati identifikacijske podatke ter (v rubriko 17) podatke o kapitalskih naložbah v tujini). K obrazcu je potrebno priložiti dokument, iz katerega so razvidni podatki o kapitalski naložbi v tujini (potrdilo o kapitalski naložbi, pogodba o nakupu vrednostnih papirjev, ipd.), da finančni urad lahko preveri pravilnost oziroma točnost podatkov.

Izpolnjen obrazec se lahko vloži:

  • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument (NF-LD) (obrazec DR-03),
  • osebno ali po pošti (obrazec DR-03), in sicer na kateremkoli finančnem uradu (razen Posebnem finančnem uradu in Generalnem finančnem uradu).

Pomni

Vse spremembe podatkov (npr. višino kapitalske naložbe v tujini, datum izstopa, ipd.) je potrebno finančnemu uradu sporočiti v osmih dneh po nastanku spremembe.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH