Pridobitev davčne številke za tuje podjetje

Tuja pravna oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Republiki Sloveniji, predloži finančnemu uradu prijavo za vpis v davčni register (obrazec DR-04) pred začetkom opravljanja dejavnosti na območju Republike Slovenije. Hkrati z vpisom tuje pravne osebe se mora v davčni register vpisati tudi odgovorna oseba pravne osebe. Tudi odgovorna oseba mora za pridobitev slovenske davčne številke predložiti prijavo za vpis v davčni register (obrazec DR-02 oziroma obrazec DR-04).

Tuja fizična oseba, ki opravlja dejavnost na območju Republike Slovenije, uporablja davčno številko, ki ji je bila predhodno dodeljena kot fizični osebi, finančnemu uradu pa mora predložiti prijavo za vpis podatkov o opravljanju dejavnosti na obrazcu DR-03.

Kakšen je postopek pridobitve davčne številke oziroma prijave dejavnosti?

Izpolnjen(e) obrazec(e) je treba skupaj z dokumenti in listinami, na katerih temeljijo v obrazec(e) vpisani podatki, vložiti na katerikoli finančni urad, razen na Generalni in Posebni finančni urad. Postopek se lahko izvede na tri načine:

  • Osebna oddaja prijave za vpis v davčni register na finančnem uradu.
  • Preko pooblaščenca. V tem primeru mora pooblaščenec predložiti pooblastilo.
  • Po pošti.

Potrdilo o dodeljeni davčni številki se pošlje po pošti na naslov, naveden na obrazcu. V primeru osebne oddaje popolne vloge na finančnem uradu, se potrdilo o dodeljeni davčni številki lahko prejme takoj.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH