Prevoz blaga v tranzitnem postopku

Katere prednosti prinaša prevoz blaga v tranzitnem postopku?

Carinski tranzit je enostaven postopek, katerega prednost je, da se neunijsko blago lahko giblje od točke A do točke B pri čemer se carinske in druge dajatve odložijo. Začne in/ali konča se lahko znotraj ali zunaj carinskega območja Unije.

Glavne vrste tranzitnega postopka

Poznamo tranzit Unije, kjer se blago giblje med dvema točkama na carinskem območju Unije in skupni tranzit, kjer se blago giblje od ene točke na carinskem območju Unije do pogodbenice konvencije o skupnem tranzitnem postopku in med pogodbenicami konvencije.

Kako poteka tranzitni postopek?

V tranzitnem postopku imetnik postopka opiše blago in predloži finančno zavarovanje, carina pa namesti na pošiljko carinsko oznako. Ko je blago predloženo v namembnem kraju, se finančno zavarovanje sprosti. V namembnem kraju se imetnik postopka lahko odloči, ali bo plačal carinske in druge dajatve ali bo dal blago v carinsko skladišče ali v kak drug postopek ali pa bo blago ponovno izvozil.

Ostale vrste tranzitnega postopka

Poleg tranzita Unije (cestni promet) in skupnega tranzitnega postopka poznamo še tranzitne postopke na podlagi zvezka TIR, na podlagi zvezka ATA, na podlagi obrazca 302, po Renskem manifestu, po poštnem sistemu in tranzitni postopek v železniškem, ladijskem in letalskem prometu.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH