Preverjanje dovolilnic tujih prevoznikov pri nakladu in razkladu

Kdo je dolžan preverjati dovolilnice tujih prevoznikov pri nakladu in razkladu?

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, pri katerih se v mednarodnem cestnem prometu in pri opravljanju kabotaže blago nalaga ali razlaga, morajo pred nakladom ali razkladom blaga preveriti, če izdana bilateralna dovolilnica, ki jo potrebujejo tuji prevozniki, še ni bila uporabljena, oziroma, če se CEMT dovolilnica ustrezno uporablja. Preverjeno dovolilnico morajo v skladu z enajstim odstavkom 102. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) na zadnji strani dovolilnice označiti kot uporabljeno tako, da navedejo, ali gre za naklad ali razklad, datum, se podpišejo in odtisnejo žig ter jo fotokopirajo. CEMT dovolilnice se po preverjanju samo fotokopirajo. Kopije dovolilnic oziroma CEMT dovolilnic, ki so jih evidentirale so dolžne hraniti dve leti po preteku leta, v katerem je bilo opravljeno preverjanje in evidentiranje.

Kaj nadzira FURS v podjetjih v zvezi z kontrolo dovolilnic tujih prevoznikov pri nakladu in razkladu?

V okviru kontrole v podjetju, FURS preverja ali podjetje pozna zakonodajo ali je vzpostavljen sistem nadzora in ali je ta zanesljiv ter preveri nekaj postopkov nadzorov, ki jih je opravilo podjetje na podlagi hranjenih kopij in izbranih primerov.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH