Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Prenehanje fizične osebe, ki opravlja dejavnost

Storitve in obrazci

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo

 

Ko zavezanec preneha opravljati dejavnost kot fizična oseba, je obravnavan po pravilih, ki so določena v 51. členu v Zakonu o dohodnini – ZDoh-2. V skladu s splošnimi pravili tega člena se vsako prenehanje opravljanja dejavnosti davčno obravnava kot odtujitev sredstev (razen denarnih sredstev ter določenih nepremičnin in opreme), nadaljevanje opravljanja dejavnosti s prevzetimi sredstvi pa kot pridobitev teh sredstev. Povedano drugače, prenehanje opravljanja dejavnosti se po splošnih pravilih šteje za obdavčljivo transakcijo, razen določenih izjem. V okvir prenehanja opravljanja dejavnosti štejejo vsa prenehanja ne glede na vzrok prenehanja in ne glede na to, ali prenehanje temelji na volji podjetnika ali ne, ter ne glede na to, ali se dejavnost nadaljuje prek druge osebe ali ne.

Ne glede na omenjeno splošno pravilo so v ZDoh-2, poleg že omenjenih izjem od tega pravila, določene še dodatne izjeme. Te izjeme se nanašajo na transakcijo prenehanja opravljanja dejavnosti fizične osebe (tj. starega zasebnika) s prenosom podjetja ali dela podjetja na drugo fizično osebo (tj. novega zasebnika) in na transakcijo prenehanja opravljanja dejavnosti fizične osebe, ki opravlja dejavnost, ki se izvede v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o statusnem preoblikovanju podjetnika. V primeru, da zavezanec preneha opravljati dejavnost na enega izmed omenjenih načinov, bo lahko v času, ko izvede to transakcijo, neobdavčen oziroma bo transakcija lahko obravnavana kot davčno nevtralna, če bo za to izpolnjeval vse pogoje, ki jih določa davčna zakonodaja.