Pravna oseba zasebnega prava je prejela darilo

Predmet obdavčitve je premoženje, ki ga pravne osebe zasebnega prava (društva, fundacije, skladi, ustanove, zasebni zavodi in gospodarska interesna združenja) prejmejo od pravne ali fizične osebe kot darilo in se ne šteje za dohodek po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb.

Če pravna oseba zasebnega prava prejme darilo in je predmet darila premično premoženje, se takšno darilo obdavči le v višini nad 5.000 EUR, razen pri nepremičninah (darila, prejeta od istega darovalca v 12 mesecih, se seštevajo). Prejemniku darila, ki predstavlja denar ali gre za drugo vrsto premičnega premoženja (npr. motorna vozila, vrednostni papirji) v višini do 5.000 EUR, ni potrebno vložiti napovedi za odmero davka. V ostalih primerih mora prejemnik darila najpozneje v 15 dneh po prejemu darila, pri pristojnem finančnem uradu vložiti napoved za odmero davka od prejetega darila. Davčne stopnje so različne glede na dedni red. Več o tem si lahko preberete v podrobnejših opisih.

Obdarjenec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek, mora prejem darila napovedati v 15 dneh od nastanka davčne obveznosti (sprejema darila). Darilo velja za sprejeto ob podpisu darilne pogodbe oziroma ob dejanskem prejemu darila.

Oprostitve davka na darila

Davka so oproščene pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi zakona za opravljanje verske, človekoljubne, dobrodelne, zdravstvene, socialno-varstvene, izobraževalne, raziskovalne ali kulturne dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti zaščite in reševanja, vendar le, če gre za darilo, ki je namenjeno opravljanju take dejavnosti pravne osebe. Zakonodaja pozna še nekatere druge oprostitve.

V omenjenih primerih oprostitve je treba napoved vseeno vložiti na pristojen finančni urad.

Ali ste vedeli?

Če je vrednost darila manjša od 5.000 EUR in ne gre za nepremičnino, potem darilo ni obdavčeno. Napovedi ni treba vložiti, če se podarja denar v znesku pod 5.000 EUR.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH