Potrdilo o poravnanih obveznostih

Vlogo za izdajo potrdila o poravnanih davčnih obveznostih odda davčni zavezanec zase, ko želi pri poslovanju ali v postopkih dokazati, da ima plačane vse obveznosti do FURS. Vlogo lahko odda tudi pooblaščena oseba oziroma odgovorna oseba pravne osebe.

Potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih se izda po vložitvi vloge, če se vloži preko portala eDavki jo praviloma prejmete v roku nekaj ur, če pa je pisna ali ustna, pa najpozneje v 15 dneh od prejema vloge.

Kako oddam vlogo?

Vlogo za izdajo potrdila lahko vložite elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS portala eDavki Izdaja potrdila.

Ali ste vedeli?

Pred oddajo vloge za izdajo potrdila lahko preveri svoje knjigovodsko stanje na eKartici.

Davčni zavezanec, ki odda elektronsko vlogo za izdajo potrdila prek portala eDavki prejme potrdilo praviloma v roku ene ure vročeno elektronsko preko portala eDavki (85a. člen ZDavP-2).

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH