Pooblaščeni gospodarski subjekt (AEO)

Kdo lahko zaprosi za status AEO?

Gospodarski subjekt, ki izvaja carinske formalnosti lahko zaprosi za koriščenje ugodnosti, ki izhajajo iz statusa AEO.

Katere ugodnosti prinaša status AEO?

Status AEO ob izpolnjevanju določenih pogojev in meril, prinaša ugodnosti v obliki zmanjšanja fizičnih in dokumentarnih carinskih kontrol glede varstva in varnosti ter omogoča lažji dostop do poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi.

Zahtevek za izdajo dovoljenja za pridobitev statusa AEO

Zahtevek za izdajo dovoljenja za pridobitev statusa AEO se vloži preko portala eAEO.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH